+386 41 764 321

Varnost pri delu

Varnost in zdravje pri delu – ocena tveganja, meritve, usposabljanja

Storitve

■ Teoretično in praktično usposabljanje za varno delo iz področja varnosti in zdravja pri delu;
■ Izobraževanje in usposabljanje: za varno delo z viličarjem (viličaristi), s TGM (strojniki), z dvigali (dvigalisti in žerjavisti);
■ Izdelava izjav o varnosti in ocen tveganja;
■ Preiskave delovnega okolja z meritvami pogojev dela (toplotne razmere, razsvetljava, hrup);
■ Periodični pregledi in preizkusi delovne opreme z izdajo obratovalnih dovoljenj (tudi dvigal, TGM in viličarjev);
■ Urejanje evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu;
■ Izdelava ocene tveganja zaradi prenašanja bremen;
■ Izdelava navodil za premeščanje bremen;
■ Svetovanje pri ureditvi delovnih mest;
■ Svetovanje pri nakupu in postavitvi delovne opreme;
■ Svetovanje pri izbiri ustrezne osebne varovalne zaščite;
■ Sodelovanje pri raziskavah poškodb pri delu;
■ …

Paketi

Oddelek Operativa podjetja Lozej je specializiran za pogodbeno sodelovanje z delodajalci, predvsem na področju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva.

Osnovni paket

Pogodba o poslovnem sodelovanju, s plačevanjem mesečnega pavšalnega zneska, je primerna za večino podjetij. Pri tem vam zagotavljamo pooblaščenega strokovnega delavca, redno vodenje zakonsko določenih evidenc ter najmanj en letni kontrolni obisk z izdelavo letnega načrta dela na področju varnosti. Praviloma se v pogodbah določi še pavšalen mesečni znesek za opravljanje periodičnih storitev, kot so: usposabljanje za varno delo, preiskave delovnega okolja in periodični pregledi in preizkusi delovne opreme. Občasne ali enkratne storitve se obračunajo posebej, kot so: izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja, izdelava požarnega reda, prva izobraževanja in usposabljanja za upravljavce: viličariste, strojnike TGM in dvigaliste, izobraževanje delavcev, itd.

Razširjeni paket

Pogodbo o poslovnem sodelovanju lahko razširimo še na področje varstva okolja, svetovanja s področja kemikalij ali ADR.

Paket za mikro podjetja

Pogodba o poslovnem sodelovanju je namenjena zgolj vodenju in obveščanju osnovnih evidenc. Najbolj primerna je za samostojne podjetnike in podjetja z manjšim številom zaposlenih. Mesečnega plačevanja ni. Periodične storitve izvedemo le na podlagi prejetih naročil. V primeru tekočega naročila za periodično storitev vam nudimo 10 % popust. Predpogoj za sklenitev take pogodbe je ureditev evidenc (registratorjev) s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva (90 € + ddv) ter brezplačna svetovalna in učna ura za (samo)kontrola stanja.

Želite bolj pregledno urediti področje varnosti? Želite čimprej skleniti pogodbo? Se želite natančneje dogovoriti o obsegu ponudbe? Prosimo, pošljite povpraševanje na info@lozej.si.


Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina

Je podjetje z 20 letno tradicijo, ki se ukvarja s strokovnimi nalogami s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, varstva okolja, kemikalij, ADR in gradbene fizike. Za izvajanje dejavnosti varstva in zdravja pri delu ima pooblastilo Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Sodelovanja

Podjetja in inštitucije s katerimi so sodelovali: ELES, Elektroservisi, Mlinotest, Pipistrel, Slo-car, Mestna občina Nova Gorica, Lipica turizem, Vinakras, Lekarna Ajdovščina, Intra Lighting, Mathitech, Mitol Tovarna Lepil, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Kraški vodovod Sežana Javno podjetje, Socialno varstveni zavod Vitadom, razni vrtci, osnovne šole, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov in mnogi drugi.