+386 41 764 321

Promocija zdravja

Poskrbite za telesno in duševno zdravje zaposlenih!

Zakon o varnosti in zdravju pri delu od konca leta 2011, poleg varnosti pri delu, daje poudarek tudi zdravju zaposlenih. Delodajalec mora plansko načrtovati aktivnosti za promocijo zdravja in aktivnosti za krepitev ter ohranjanje telesnega in duševnega zdravja delavcev. Za to mora zagotoviti sredstva, določiti odgovorno osebo ter način spremljanja izvajanja. Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

promocija zdravja_zmanjšanje stroskov


Raziskave kažejo, da  za promocijo zdravja prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 € zaradi manjših stroškov izostajanja od dela (1).


Zakaj vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu?

Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer vplivamo na:

  • zmanjšanje izostajanja od dela,
  • zvečanje motivacije ter izboljšanje produktivnosti,
  • lažje zaposlovanje,
  • zmanjšanje fluktuacije zaposlenih,
  • pozitivno podobo podjetja.

 

zdravje in produktivnost zaposelnih


Razumemo vaše težave in želje. Pripraviti bomo program, ki bo najbolje reševal vaše probleme. Pomagali smo že mnogim podjetjem! Kako vam lahko pomagamo?

  1. Kontaktirajte nas

  2. Dogovorimo se za posvet in analizo vaših potreb

  3. Dobite ponudbo z rešitvami

  4. Izvedemo projekt in evalviramo rezultate

Promocijo zdravja izvajamo na raznovrstne načine.

Poglejte si naše storitve!


V kolikor so aktivnosti vključene v načrt promocije zdravja pri delu so podjetju priznane kot poslovno potreben strošek!